Mažoretky DEJNA

Řád mažoretek

1. Mažoretka přijde na zkoušku nejpozději 5 minut před zahájením, převlékne se a přezuje do vhodné obuvi a čeká v šatně. Necvičí v tom, v čem přijde. 

2. Mažoretka vždy hradí včas vybírané peníze. Do hodiny mají vstup pouze řádně přihlášené mažoretky, které mají vyplněnou přihlášku a zaplacené poplatky. Poplatek se hradí do konce měsíce září/ledna.

3. Do hodiny a během ní je zakázán vstup jakékoliv jiné osoby.

4. Během hodiny dodržují mažoretky pravidla vedoucí mažoretek, tzn. neběhají po tělocvičně, nepovídají si, neodcházejí z cvičebního prostoru bez souhlasu vedoucí, po celou dobu cvičí a trénují.Přestávka je pouze v době určené vedoucí mažoretek, mimo ni nesmí mažoretka odejít z cvičebního prostoru.

5. Informace o změnách a akcích se podávají vždy na internetových stránkách a povinností mažoretky a rodičů je vše řádně a pravidelně kontrolovat.

6. Mažoretka a rodiče zodpovídají za pravidelnou účast na zkouškách a všech akcích souboru. V případě nepřítomnosti rodiče mažoretku řádně omluví telefonicky nebo formou SMS. (nejlépe týden dopředu, při onemocnění  nejpozději 1 hodinu před tréninkem).

7. Mažoretka a rodiče zodpovědně přistupují ke všem vystoupením a akcím souboru a zajistí tím vzornou reprezentaci. Práce v souboru je kolektivní!!!!

8. Mažoretka dodržuje pokyny a pravidla při vystoupeních- oblečení,česání a doplňky.


9. Při hrubém porušení či opakovaném porušení řádu může být mažoretka  vyloučena z vystoupení nebo později ze souboru.

10. V případě ukončení činnosti vrací mažoretka kostým a společné věci získané od sponzorů pro využití dalších členů souboru.

11. V případě ztráty některé součásti kostýmu či společné věci mažoretka uhradí či nahradí ztracenou věc za pořizovací částku na vlastní náklady.

12. Mažoretka, která bude mít 4 neomluvené absence v průběhu pololetí popř. 2 neomluvenou absenci na vystoupení, bude vyřazena  z účasti na vystoupeních  bez možnosti  odvolání

              13. Mažoretka by měla i doma 2-3x týdně alespoň půl

půiny     hodiny  procvičovat ,sestavy a prvky, které se na tréninku

načvič   trénují.

 nacv